نشانه های عددی در کنار نشانه های دیگر

نشانه های عددی در کنار نشانه های دیگر : اگر در کنار نشانه های دفینه، نشانه دیگری نیز وجود داشته باشد، اینها مطمئناً ارزش عددی دارند. نشان می دهد که دفینه در چه مسافتی بوده و در چه عمقی قرار دارد

نشانه های عددی در کنار نشانه های دیگر

کانال های انتقال آب در باستان

کانالهای حمل آب در دوران باستان : بزرگترین عنصری که دفینه یاب را گمراه می کند، خبر نداشتن از طرز زندگی انسانهای دوران باستان، صنعت آنها، باورهایشان و رفتارهای اجتماعی آنها می باشد. به طور خلاصه، حرکت با توجه به شایعات، مشکلات زیادی را به همراه آن آورده است.به همین دلیل باز کردن این بحث مفید می باشد.

کانال های انتقال آب در باستان
زندگی های دوره باستان، مثل ما بودند، مثل ما می خوردند می نوشیدند، و برای برطرف کردن نیازهایشان کار می کردند، خانه داشتند، به آب نیاز داشتند، پاکیزگی داشتند … دقیقا مثل ما…

کانال های انتقال آب در باستان
در دوران باستان برای حمل آب به نقطه ای دیگر از خاکی که به آن خاک رس گفته می شد، لوله های حلقوی شکل که تو خالی بودند پخته و استفاده می کردند. امروزه به جای این از لوله های بتنی، آهنی و پلاستیکی استفاده می شود. همانطور که می بینید، نیازهایمان یکی می باشد، منطق حمل آب یکی بوده، فقط اسباب مورد استفاده تغییر کرده است.

کانال های انتقال آب در باستان
لوله پیدا کردم، این چیست؟ در جواب این سئوال، این عکسها را اضافه کردیم. انسانها برای برطرف کردن نیازهایشان از کیلومترها دورتر، از لوله های آب استفاده کرده اند. به مناطق مسکونی آورده و آن را پخش کرده اند، همانطور که در عکس بالا می بینیم.
به همین شکل، کانالهایی برای تخلیه آب های کثیف تعبیه شده است. حتی سیستم گرمایشی را برای بار اول، رومیان استفاده کرده اند، انسان از حرکت کردن آب بهره برده است.

کانال های انتقال آب در باستان

چشمه های آب در دفینه یابی و گنج یابی

چشمه های آب در دفینه یابی و گنج یابی : چشمه ها جزو مکانهایی می باشند که باید جستجو شوند. اگر خشک هم شده باشد، قطعاً اطرافش باید جستجو شود. باید به دنبال نشانه دیگری بر روی چشمه بوده و باید به سنگ متفاوتی که در بالای چشمه اگر نبود اطرافش ممکن است وجود داشته باشد دقت کرد.
چشمه های آب در دفینه یابی و گنج یابی
اگر سنگ ثابتی وجود داشته باشد، اهمیت دارد. اگر روی سنگ چشمه منطقه ای ساروجی وجود داشته باشد، به اینجا نیز باید دقت کرد. سنگاب چشمه نیز مهم می باشد. در چشمه های گنبددار پول در نزدیک چشمه و در انبار می باشد. اگر چه در بعضی از چشمه ها، دفینه در مزار می باشد. مزار به دره نزدیک می باشد.

نشانه تفنگ در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه تفنگ در گنج یابی و دفینه یابی :
1- اشیای غیر طبیعی در 1 الی 25 قدمی جلویش باید جستجو شود. تفنگ منفجر نشده : دفینه متعلق به دوران صفوی می باشد. تقریبا در جهت لوله تفنگ 26 تا 27 متری آن می باشد. تفنگ ترکیده نیز 44 تا 45 قدم می باشد.

نشانه تفنگ در گنج یابی و دفینه یابی
2- در جهت لوله تفنگ، باید کاوش انجام شود. اگر نقش تفنگ منفجر شده وجود داشته باشد، دفینه در مسافت های دورتر بوده، اگر نقش تفنگ منفجر نشده وجود داشته باشد، دفینه در مسافتهای نزدیکتر می باشد.
3- اگر نقش تفنگ در حالی رسم شده باشد که گلوله در حال خارج شدن از آن باشد، تعداد گلوله ها و فاصله بین آنها مهم می باشد. آخرین گلوله خیلی مهم می باشد. احتمال این وجود دارد که دفینه متعلق به راهزنان بوده و به صورت چند تکه دفن شده است.
4- اگر روی تفنگ علامت صلیب و یا ضربدر وجود داشته باشد، دفینه در 4 قدمی آن بوده و با ابزار الکترونیکی قابل تثبیت می باشد.
تفنگ (خان دار) : بزرگترین مقیاس، تفنگ می باشد. اگر تفنگ شکلیک شده باشد، 60 تا 70 متری را نشان می دهد.

نشانه خرگوش در دفینه یابی و گنج یابی

نشانه خرگوش در دفینه یابی و گنج یابی : خرگوش با زاویه دید 360 درجه به طرز باور نکردنی از قابلیت ادراک بالایی برخوردار است و بعنوان نماد انرژی شناخته شده است اگر در اراضی با یک نشانه خرگوش روبرو شدید بطور قطع نشانه رهبر و نشان دهنده تونلهایی در آن منطقه است. این تونلها در بعضی مواقع تونل آب و در بعضی موارد تونل ورود و خروج به قلعه می باشد اگر نزدیک خرگوش جوغنی وجود داشته باشد به ما می فهماند که در انتهای تونل قبری وجود دارد خرگوشی که پایش شکسته نشانه تله مکانیکی می باشد و…

نشانه خرگوش در دفینه یابی و گنج یابی
نظر دیگر: نحوه ایستادن و حرکات شکل مهم می باشد. مثلا اگر در حال دویدن باشد، در مقابلش ممکن است قلعه و … باشد و مسافت آن طولانی می باشد. اگر در حال ایستاده باشد این احتمال وجود دارد که خودش درپوش باشد .قطعا نشانه ها شکسته نشوند/

نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی و گنج یابی

نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی و گنج یابی : رمزگشایی نشان مرغ و 6 جوجه : عموی پیرمان که در اروپا زندگی می کند، یک مرغ به همراه شش جوجه که یکی از جوجه ها روی مرغ بوده و به عقب نگاه می کرده، این عمو، نشانه را رمزگشایی کرده، به این شکل که، در جهت نگاه مرغ، 21 قدم می رود، و در اینجا، روی تخته سنگی علامت بت را مشاهده می کند، در زیر تخته سنگ، پس از حفاری به اندازه 1 متر، در صندوقی که شبیه به تابوت سنگی بچه بوده، امانتی وجود داشته است. با خواهش من رمزگشایی را بیان کرد و من هم به شما بیان می کنم.
نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی و گنج یابی
عموما به این شکل معنا می شود. این نشانه به ندرت یافت می شود. به چهار نوع تقیسم میشود. اینها :
1- یک مرغ و 3 جوجه
2- یک مرغ و 5 جوجه
3- یک مرغ و 7 جوجه (روی مرغ یک جوجه وجود دارد و به انتهایی ترین جوجه نگاه می کند)
4- یک مرغ و 9 جوجه (در پشت مرغ یک جوجه وجود دارد)
در بین این نشانه ها، معنی ومفهوم یک مرغ و 7 جوجه موجود می باشد. و اینچنین است : اولاً جوجه ایی را که پشت مرغ هست آن را بشکنید، درونش یک پول طلای بزرگ و خیلی با ارزشی وجود دارد. سپس در جهت انتهایی ترین جوجه که به عقب نگاه می کند بروید، در آن طرف، باید یک غار در بسته پیدا کنید، هر چیزی باشد، درون آن غار است. ) بنا به منابعی یک طلا در گلوی مرغ مادر وجود دارد( به شما توصیه می کنم به خاطر یک طلا نشانه را نشکنید. مرغ تنها و یا مرغ به همراه جوجه هایش، یکی از اشکال مهم مورد استفاده برای دفینه می باشد.
مرغ تنها و یا با جوجه هایش به طور قطع نشانه دفینه می باشد. معناهایش از نظر اقوام، به همراه تغییرات، عموما این می باشد که جستجوگر را بدون گمراه کردن به دفینه می رساند. فقط باید قبلا باز نشده و داخلش خالی نشده باشد. مفهوم مرغ و جوجه هایی که در کنارش می باشند را به ترتیب بیان خواهیم کرد : قبل از هر چیزی بهتر است بدانیم : عموما دفینه گروه های با تعداد فرد در دیواره ها، گروه های با تعداد جفت در زمین و در سنگ تخت می باشند. مثلا اگر یک مرغ به همراه 5 جوجه وجود داشته باشد، گروهی زوج بوده و دفینه اش در سنگ تخت می باشد. و یا اگر مرغی به همراه 6 جوجه وجود داشته باشد، با هم می شوند 7 تا و گروهی 7 نفره و فرد بوده و دفینه اش روی دیواره صخره می باشد. ولی یک استثنا هم دارد : حالت 1 مرغ به همراه7 جوجه، همانطور که بیشتر مواقع در صخره های دیواره وجود دارد، در سنگ های ثابت افقی خوابیده در زمین نیز یافت می شود. در این حالت باید دفینه را در مکانی جدا و در حالت دیگر جستجو کرد.
/file/8294405518/tav952.jpg
پس از یک نگاه کلی، به جزئیات موضوع مرغ و جوجه ها وارد شویم :
*اگر روی زمین شکل سر مرغ بوده و هیچ نشانه دیگری نباشد، این به طور قطع نشانگر این است که انبار زیر زمینی وجود دارد. و عموما اگر نقش روی زمین باشد، زیر آن خواهد بود. اگر سر مرغ روی دیوار باشد، تعداد کاکلها شمرده می شود. هر کاکل، 72 یا 120 سانتی متر بوده و در جهت مخالف نوکش شمرده می شود. برای مثال یک مرغ سه کاکله، باید در 72 ضرب شده، در این مسافت، گودال، پشته و یا سنگ، خشت و درپوش جستجو می شود. این مسافت 2.16 متر می باشد. اگر در اینجا حفره پیدا نشود، این بار 120 ضرب 3 می شود 3.6 متر، و باید در این مسافت دنبال نشانه ایی بود. همانطور که اینگونه حفره ها را فلزیاب ها و ردیاب ها می توانند پیدا کنند، می توان روی آنها پرید و از صدا و لرزش آن می توان حفره را پیدا کرد.
*اگر مرغ به طور کامل روی دیواره صخره رسم شده باشد، سنگی که مرغ روی آن کشیده شده از دور همانند یک مرغ بزرگ می باشد. به این دلیل باید به خوبی بررسی انجام شود. مرغ نباید جای دیگری جستجو شود. خود سنگ مرغ می باشد. در این صورت، نوک سنگ مرغی باید تثبیت شده و در جهت نوک باید به دنبال سنگی بود که ممکن است زیر آن دفینه باشد. این سنگ ها می توانند بزرگ و یا کوچک باشند.
*مرغ تنها به شکل برجسته، گاها ممکن است مثل گاو زنگوله دار، پر از مژده باشد. گاهاً نیز از داخل مرغ ممکن است نسخه پیدا شود.
*مرغ و جوجه هایی با تعداد مختلف در اطرافش : قطعا مزار خانوادگی می باشد. به تعداد جوجه ها باید به دنبال مزار بود. در اطراف مرغ و یا سنگ به شکل مرغ، به تعداد جوجه ها، سنگ های کوچک و بزرگ وجود داشته، و این سنگ ها در اطراف نشانه هستند. امانتها به صورت پراکنده در زیر این سنگ ها می باشند. اینگونه دفینه ها خیلی عمیق نبوده و دقیقا در زیر تخته سنگ ها می باشند.
*در محل یافته شدن مرغ، گاهاً ممکن است 7 جوجه بصورت ردیفی دیده نشوند. ولی اینها با توجه به نور و یا تابش آفتاب در ساعت مشخصی ساخته شده اند. این گونه پنهان کاری ها در ایران به وفور مشاهده می شود. برای تثبیت این جوجه ها باید 1 ساعت قبل و بعد از زمانی که خورشید به طور مستقیم به تخته سنگ مرغ می تابد، به آن تخته سنگ دقت کرد. و یا اگر امکان داشته باشد، تخته سنگ با آب خیس شود. در نتیجه این عمل، ممکن است جوجه و یا اشکال دیگری به میان بیاید. در این صورت، اندازه های این نشانه ها بسیار مهم می باشد. و جستجو بر این اساس باید انجام شود.
*اگر پشت سر مرغ، جوجه ها به ترتیب وجود داشته باشند، اینجا ممکن است مزار بسته ای باشد. اینگونه مزارهای بسته می توانند ورودی یک دهلیز و یا تونل باشند. در طول دهلیز، به تعداد جوجه ها مزار و یا امانتی های پراکنده می تواند باشد.
* اگر یک جوجه در زیر بال سمت چپ مرغ باشد، در همان طرف سنگ نگاره و زیر همان سنگ قبری وجود خواهد داشت. اینگونه قبرها خالی نیستند

نشانه مرغ و جوجه در دفینه یابی و گنج یابی
* اگر یک جوجه در زیر بال سمت راست مرغ باشد، طرف سنگ نگاره بررسی نمی شود. در طرف دیگرش (پشتش) در کنار و یا زیر سنگ ، مزاری وجود خواهد داشت. سربار ندارد. فقط باید به مزار نگاه شود.
*جوجه هست و مرغ نیست : دنبال مرغ نباید بود. چون خود سنگ مرغ می باشد. زیر سنگ های پراکنده شده که ثابت به نظر می رسند ولی ثابت نیستند و توسط یکی دو نفر بلند میشود، دفینه وجود دارد. باید به اینها دقت کرد.
*انسانی که به مرغی غذا می دهد : انسان در اصل به شکل سنگی در نزدیکی، که بالای آن تیز بوده و پایینش پهن تر است؛ می باشد. با یک نگاه دقیق میتوان دید که این تخته سنگ در حال غذا ریختن برای مرغ می باشد. در اینجا یک بررسی دقیق نیاز است. به تعداد جوجه هایی که انسان غذا می دهد، در اطراف نشانه سنگ های کوچک خوابیده روی زمین وجود دارد. اینها به جوجه شباهت داده می شوند. پول در زیر این سنگ ها می باشد.
*مرغ جوجه دار داخل غار معنای دیگری می دهد، ورودی اینگونه غارها در خارج می باشد. همانگونه که در ورودی قفس های امروزی را مشاهده می کنید، قفس در پایین درب ورودی بزرگ که برای ورود انسان ساخته شده می باشد و یا در کنار آن درپوش کوچکی می باشد. اگر در غار نیز مرغ و جوجه وجود داشته باشد، این منطق از ذهن بیرون نخواهد رفت.این امانت
داخل غار می باشد. چون لانه ی مرغ درون قفس در گوشه می باشد. پول اینجا نیز همین طور می باشد. ولی ممکن است عمقش بیشتر باشد. (حدود 2 متر)
*اگر داخل غار در کنار مرغ یک و یا چند جوجه وجود داشته باشد، و اگر یکی از اینها سرش را به عقب برگردانده باشد، این صد در صد ورودی غار دوم را نشان می دهد. در این صورت جهت نگاه مرغ بررسی نمی شود. برای پیدا کردن ورودی غار دوم میتوان یک حکاکی کانال آب را پیدا کرد. دیواره های غار باید با دقت بررسی شود. و کوچکترین جزئیات نیز نباید از چشم دور بماند. این نوع ورودی ها به دو شکل هستند اولی با استفاده از ساروج است اگر اینطور باشد با یک توضیح کار خواننده را راحت کنیم : برای تشخیص دیوارهای ساروجی از دیوارهای سنگی می توان از چکش استفاده کرد. چکش نباید آهنی باشد، چکش چوبی یا پلاستیکی (پتک کوچک) باید استفاده شود. چون اگر بر روی دیوار سنگی و ساروجی ضربه زده شود، صدایی که در می آورند کاملا متفاوت خواهد بود. بهترین حالت استفاده از یک چکش چوبی ویا پلاستیکی می باشد. دومی نیز سنگ هایی به بزرگی مشت می باشند، که با مخلوطی شبیه به ملات پوشیده شده و روی آن نیز با ساروج پوشانده شده است و به شکل و رنگ دیواره های غار در آمده است. اینجا هم با توجه به نشانه ها حرکت کرده و باید ورودی ساروجی را پیدا کرد. این هم عموما مثل کانال آب بوده و به عرض 1 الی 2 انگشت، نقطه شروع و یا پایان از نوار حک شده می باشد. این، برای کاوش درون غار می باشد. برای پیدا کردن ورودی بیرونی نیز باید به همان روش استفاده کرد. غاری که اگر داخلش آب ریخته شود، گویا جاری خواهد شد، یک آبراهه بیرونی درب خارجی را به ما خواهد داد. این حکاکی ها گاها ممکن است چنگال مانند باشند.
بهترین راه این است که، اگر این چنین آبراهه ایی پیدا شود، از بالاترین نقطه اش به آرامی و به میزان مناسب آب ریخته، آب را تعقیب کرده و راه پیدا می شود.تعقیب چشمی ممکن است گمراه کننده باشد، چون راه آب، به صورت ارادی، در دامنه های پایین تر، شاخه دار شده، و ظاهر گول زننده ای پیدا کرده است. ولی آب راه واقعی را پیدا کرده و ورودی را به ما نشان خواهد داد.
*اگر مرغی در پشتش جوجه حمل کند : به سر جوجه دقت می شود که آیا برگشته یا نه، اگر نباشد، در جهت مقابل و کمتر از 50 متر، باید به دنبال سنگی بود که به شکل سر مرغ یا مرغ کامل می باشد. اگر سرش به عقب و یا کنار چرخیده باشد، در همان جهت به همان شکل گفته شده بررسی انجام میشود.درمورد مرغ و جوجه این اطلاعات را نیز مد نظر داشته باشید:
– در جوجه روی پشت مرغ مژده می تواند باشد.
-در جوجه پشت مرغ می تواند نسخه باشد.
-اگر اطراف مرغ و جوجه روی پشتش، خیس شود، ممکن است نشانه های اضافی به میان آید
که در هنگام خشکی دیده نمی شدند.
-اگر مرغی که 7 جوجه دارد، کاکل داشته باشد، در 2 الی 2.5 متری اش می تواند مژده ایی داشته باشد.
-پول مرغ 7 جوجه، 7 عدد می باشد. و یا در اطراف، زیر تخته سنگی با مقیاس بزرگ روی زمین؛ که 3 الی 5 نفری می توان آن را بلند کرد پخش شده است. این منطق با توجه به اقوام مختلف متغیر می باشد.
-نماد مرغ و جوجه ها در کنار زمین های کشاورزی صاف و در روی صخره می باشد.
-نوک بالایی مرغ دراز و پایینی کوتاه باشد، امانت در جهت نگاه مرغ،(کمتر از 50 متر)می باشد. و اگر نوک پایینی بلند و بالایی کوتاه باشد، در جهت مخالف نگاهش و در کمتر از 50 متری می باشد.
-مرغی که سرش بریده شده است باید در 15 متری اطراف نشانه و در آن منطقه کاوش انجام داد

نشانه طاووس در دفینه یابی و دفینه یابی

نشانه طاووس در دفینه یابی و دفینه یابی : در دم طاووس، هر کدام از چشم مانندهایی که در باز بودن آن مشاهده می شوند در باستان شناسی هر کدام از آنها نشانه یک مزار می باشد. نپوسیدن و جاودانگی را نماد می کند. همواره تجسم زندگی را می کند. عموما یکی از نمادهای مسیحست می باشد. به تنهایی ممکن است در یک مزار، و یا ورودی یک گورستان وجود داشته باشد.

نشانه طاووس در دفینه یابی و دفینه یابی
این افسانه نیز درمورد طاووس وجود دارد. مزار یک پرنسس باکره و مجرد می باشد. جواهرات و جهیزیه دارد. کالا داخل انبار زیرزمینی می باشد.

نشانه طاووس در دفینه یابی و دفینه یابی
از طرفی در افسانه یونان، نماد هرا نیز می باشد. چشمان هرا به چشمان روی دم طاووس شباهت داد شده است. در افسانه زئوس، نماد جوانی از سن 25 تا 30 سالگی می باشد.

علامت ترازو در دفینه یابی و گنج یابی

علامت ترازو در دفینه یابی و گنج یابی : دفینه تجار و یا اصناف می باشد. دفینه با ارزشی می باشد. هر دو کفه آن برابر نیست؛ دفینه در طرف کفه سنگین تر می باشد. اگر هر دو طرف به نظر برابر بیاید، اگر در زبانه ترازو دقت شود طرف سنگین تر پیدا خواهد شد.زبانه به هر طرف مایل باشد، درآن جهت باید کاوش را انجام داد. با توجه به نظری دیگر، سنگی که نشانه ترازو در آن پیدا شده خیلی مهم می باشد. در کنارش نشانه های دیگری می تواند باشد.

علامت ترازو در دفینه یابی و گنج یابی
نظری دیگر : نشان ترازو بیشتر در طرف شمالی صخره ها اعمال میشود. تا اینکه جلبک گرفتن و پوشانده شدنش راحت باشد. در سنگ یافت شده دفینه وجود دارد.

علامت ترازو در دفینه یابی و گنج یابی

در بالای سنگ ممکن است منبع آبی وجود داشته باشد. منبع آب با پیچش هایی ممکن است به پایین بیاید. در مقابل نشانه ممکن است رودخانه و یا پل وجود داشته باشد. اگر در نزدیکی های نشانه آسیاب وجود نداشته باشد دفینه ایی هم وجود نخواهد داشت.

نشان خوشه انگور در دفینه یابی و گنج یابی

نشان خوشه انگور در دفینه یابی و گنج یابی :
1- انگور، الماس، جواهرات و سنگهای قیمتی را نماد می کند. به معنای مزار پادشاه و یا ملکه نیز استفاده می شود.
2- نشان دفینه جلب توجه کننده می باشد. متعلق به فرهنگ های قدیمی می باشد. خوشه انگور ثروت را نشان می دهد.

نشان خوشه انگور در دفینه یابی و گنج یابی

این نشانه ها نباید تخریب شوند. در نزدیکی ممکن است مزار انسانی ثروتمند وجود داشته باشد. اگر چه گفته می شود که هر انگور، نشان طلا می باشد و یا یک قدم را نشان می دهد، ولی نظر قابل توجهی نمی باشد. از انگور بخاطر اینکه در ساختارهای تاریخی و بعنوان مقبره انسان های مقدس استفاده شده است نشانه دفینه زیاد و با ارزشی است. انگور سمبلی نیست که در همه جا با آن روبرو شویم

نشان خوشه انگور در دفینه یابی و گنج یابی
3- در افسانه یونان خدای شراب را نماد می کند.نماد برکت است. این باورها در دوران مسیحست نیز ادامه داشته. استفاده وسیعی داشته است. قانونی نیست که حتما باید نشانه دفینه باشد. گاهاً در صنعت تزیین هم از آن استفاده شده است. اگر بر روی سنگ قبر و سنگ ثابت باشد، از نظر دفینه یابی مهم می باشد.

نشانه V فلش در دفینه یابی و گنج یابی

نشانه V نشانه فلش در دفینه یابی و گنج یابی
1 به معنا پنج می باشد : در جهت نوک تیز V پنج قدم حرکت می کنیم نقطه ایی که به آن می رسیم باید بررسی شود.
2- در نشان V فاصله بین دو نوکش اندازه گیری میشود، هر سانتی متر به منزله یک قدم بوده و در جهت نوک تیز V باید کاوش انجام شود. نشان V یک نشان هندسی بوده، هم جهت و هم فاصله را می دهد.

نشانه V فلش در دفینه یابی و گنج یابی

همانطور که در نشان U نیز وجود دارد در V نیز ویژگی استتار بالا می باشد. رمزکشایی نشانه V در جهت زاویه اش به دفینه و یا در پیدا شدن نشانه دوم در نزدیکی نشانه هدایت می کند. معمولا دفینه در جاهایی که نشانه های طبیعی دارند و در زمینهایی سفت دفن می شوند. برای مثال، نقطه اتصال دره ها، پیچ خوردگی دره ها در ردیف اول می باشد. از طرفی در قله تپه ها و یا در سنگهای راهنما مشهور راه بغداد و یا راههای ارتباطی دفینه گذاشته اند. دفینه موجود در سراشیبی و کناره دره ها را نشان V به خوبی رمزگشایی می کند.

نشانه V فلش در دفینه یابی و گنج یابی

به این شکل که : ممکن است گاها به نشان V به صورت Y بر بخوریم. این علاوه بر اینکه نقشه 2 دره که به هم پیوسته و با هم جریان دارند می باشد، دفینه موجود در سراشیبی دره را نیز رمزگشایی می کند. گاها نشان Y ممکن است به شکل نقطه نقطه و مثل ناخن سگ، خرگوش و یا بزغاله باشد. این نقطه ها را اگر با یک خط به هم وصل کنیم، به شکل Y خواهد بود. نشان V گاها ممکن است به شکل پا، نوک و دم موجودات زنده باشد. برای مثال مار دندان چنگالی، دم مار و یا ماهی که به شکل V می باشد، نوک عقاب و مرغ، یک V را تشکیل می دهند. در انسانها نیز وضعیت دست، وضعیت پا، به شکل V می باشد. پولش معمولا در غار و انیار زیرمینی بوده و به مقدار زیادی می باشد. به احتمال زیاد نشان های v, u و o به شکل فرورفتگی می باشند. ولی استثنا هم وجود دارد. برجسته بودنش رمز را تغییر نداده ولی اگر در کنار نشانه دیگری که در پایین خواهم گفت باشد رمز کشایی متفاوت خواهد بود، اما نشان V گاها در کنار تیر، نیزه و یا درون چهارگوش هم ممکن است باشد. قطعا برای حل کردن نشانه باید این مضمونها مشخص شوند.